Деректемелер

АҚ «Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті»

Алматы қ., Манас көшесі, 34/1

тел. +7 (727) 330 85 60

БИН: 090440001325

АО «Народный Банк Казахстана»

ИКК  KZ926010131000124681

БИК  HSBKKZKX