МАГИСТРАТУРА

МКМ мамандығы бойынша магистратура қабылдау емтиханының бағдарламасы

РЭТ мамандығы бойынша магистратура қабылдау емтиханының бағдарламасы

АЖ мамандығы бойынша магистратура қабылдау емтиханының бағдарламасы

ЕТБЖ мамандығы бойынша магистратура қабылдау емтиханының бағдарламасы

ЖБ мамандығы бойынша магистратура қабылдау емтиханының бағдарламасы

Мамандық бойынша қабылдау (ағылшын бөлімі)


Қабылдау емтихандарының мамандық бойынша кестесі

Халықаралық ақпараттық технологиялар университетінің

МАГИСТРАТУРАСЫMагистратура

 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР УНИВЕРСИТЕТІ

 

МАГИСТРАТУРА бойынша дайындау бағыттары:

   6М070400 – Есептеу техникасы және  бағдарламалық жасақтама

   6М070300  – Ақпараттық жүйелер

   6М070500  – Математикалық және  компьютерлық пішімдеу

   6М051800  – Жобаны басқару 

    6М071900 – Радиотехника, электроника және  телекоммуникациялар

 

ХАТУ PhD докторантурасына тапсырушы талапкерлердің өтініштерін қабылдау

3 шілде мен 31 шілде аралығында атқарылады

PhD докторантура бойынша қабылдау емтихандары

10 - 20 тамыз аралығында жүзеге асырылады,

Қабылдау  - 25 тамызға дейін

 

 

ХАТУ магистратурасына тапсырушы талапкерлер назарына

1. Магистратураға жоғары білім берудің білікті оқыту бағдарламаларын меңгерген азаматтар қабылданады.

2. Магистратураға түсу үшін келесі құжаттар талап етіледі:

 

1) ХАТУ Ректорына өтініш;

2)  жоғары білімді растайтын құжат;

3) шет тілін меңгеру сертификаты, ағылшын тілі: Test of English as a Foreign Institutional Testing Programm (TOEFL ITP – 460 баллдан төмен болмауы тиіс), Test of English as a Foreign Institutional Testing Programm Internet – based Test (TOEFL IBT, – 87 баллдан төмен болмауы тиіс),( TOEFL – 560 баллдан төмен болмауы керек), International English Language Tests System (IELTS, - 6.0-н төмен болмауы тиіс);

 

      неміс тілі: Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH, Niveau C1/С1 деңгейі), TestDaf – Prüfung (Niveau C1/С1 деңгейі);

 

      француз тілі: Test de Français International (TFI – тыңдалым мен оқылым деңгейі  В1-н төмен болмауы тиіс), Diplome d’Etudes en Langue française (DELF, В2 деңгейі), Diplome Approfondi de Langue française (DALF, C1 деңгейі), Test de connaissance du francais (TCF - 400 баллдан төмен болмауы керек).

 

5) кадрларды тіркеу жөніндегі жеке іс қағазы және нотариалды түрде бекітілген еңбек кітапшасының көшірмесі (бар болған жағдайда);

6) 3x4 пішіндегі 6 фотосурет;

7) 086-У үлгісіндегі медициналық анықтама;

8) жеке куәлік көшірмесі;

9) ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстарының тізімі (бар болған жағдайда);

10) түйіндеме;

11) ағылшын тілінен тестілеуге төленген түбіртек. Төлемді Қазақстан Республикасы Халық банкінің кез келген филиалында, ҚР Білім және Ғылым министрлігі РМҚК «Ұлттық тестілеу орталығы» есеп айырысу шотына төлеуге болады.

 

010011, Астана қ. Победы к-сі, 60

РНН 600300086081

ИИК   KZ536010111000001515

БИК HSBKKZKX

БИН 000140001853 KБе 16

Қазақстан Үлттық Банкінің Астанадағы регионалдық бөлімшесі

 

12) құжаттар тізімі.

 

Берілген құжаттар тізімі қажеттілікке сәйкес өзгеруі мүмкін.

 

Түсу емтихандарын өткізу тәртібі

 

ХАТУ магистратурасына тапсыратын талапкерлер мемлекеттік білім беру гранты бойынша келесі қабылдау емтихандарын тапсырады: 

1) шет тілі бойынша;

2) мамандық бойынша;

 

ХАТУ магистратурасына тапсыратын шетелдік талапкерлер келесі қабылдау емтихандарын тапсырады:

1) қазақ тілі немес орыс тілі бойынша;

2) мамандық бойынша;

 

Шет тілі, қазақ тілі және орыс тілі бойынша қабылдау емтихандары Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым министрлігі жанындағы «Білім беру мен тестілеудің мемлекеттік стандарттарының ұлттық орталығы» жасап шығарған технологиялар негізінде тапсырылады (әрі қарай – ББТМСҰО).

 

Магистратураға қабылдау

 

1. Магситранттар қатарына қабылдау – қабылдау комиссиясы тарапынан жүргізіледі.

2. Мемлекеттік білім беру гранты осы Ереже қосымшасына сәйкес 100 баллдық межеде 150 баллдан төмен жинамаған және жоғары баллға ие болған талапкерге беріледі.

Шет тілін (ағылшын, француз, неміс тілдері) тапсырғандығын белгілейтін сертификаты бар Қазақстан Республикасының азаматтарына осы ереженің 4 тармағында көрсетілген 100 баллдық меженің жоғары бағасы беріледі.

Конкурс нәтижесі бойынша бірдей көрсеткішке екі бірдей талапкер ие болса, басымдылық мамандық бойынша тапсырған емтихан баллына беріледі, ал егер мамандық бойынша тапсырған емтихан нәтижелері бірдей көрсеткішке ие болса, басымдылық мемлекетті немесе орыс және шет тілдері бойынша тапсырған емтихан баллдарына беріледі. Соңынан таңдаған мамандық профиліне сәйкес ғылыми жетістіктері ескеріледі.

 

 

 

 

Қосымша

 

100-балдық бағалау шкаласы бойынша рейтингі аудару жүйесі

 

100-балдық бағалау шкаласы бойынша бағалар

4-балдық бағалау шкаласы бойынша бағалар

95-100

Өте жақсы (5)

90-94

85-89

Жақсы (4)

80-84

75-79

70-74

Орташа (3)

65-69

60-64

55-59

50-54

0-49

Нашар (2)

 

 

 

 


Біздің студенттер - Қазақстанның зияткерлік элитасы