БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Бакалавриаттын оқу бағдарламалары: теориялық білімнің 129-дан астам кредиті, тәжірибенің 6-дан кредиті, 8 кредит - дене тәрбиесі,дипломдық жумыс (жобы) - 2-ден астам кредит және мамандық бойынша мемлекеттік емтиханға дайынындалу - 1-ден астам кредит. Түгел бакалавриат оқу барысында студент  146-дан астам крелит меңгеруі қажет. Оқу жылы 2 семестрге бөлінеді (жазғы семестр болуы мүмкін)

Әр семестр, академиялық кезеңде қорытынды және ағымдағы бақылау өткізіледі. Университеттің оқу барысы 2 ауысымға бөлінеді. Бір сабақ 50 минутке созылады. Оқу барысы екі ауысымға бөлінеді, бір сабақ 50 минутке созылады.


Оқу бағдарламалары

 №  Шифр Мамандық Оқу бағыты
 1 5В070300 
  Техникалық ғылым және технологиялар
 2 5В070400  Техникалық ғылым және технологиялар
 3 5В070500  Техникалық ғылым және технологиялар
 4 5В071900
 Техникалық ғылым және технологиялар
 5 5В050400   Әлеуметтік ғылым мен бизнес
 6 5В050700   Әлеуметтік ғылым мен бизнес
 7 5В050900   Әлеуметтік ғылым мен бизнес
 8 5В060200 Информатика 

Жаратылыстану ғылымдары

 9 5В100200   Әскери іс және қауіпсіздік
Біздің студенттер - Қазақстанның зияткерлік элитасы