ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫ
1. «Internet as the preventive anti-extremism tool: analytical research»

Весь ППС кафедры

2. «Роль информационно-коммуникационных технологий в развитии экологической журналистики»

Весь ППС кафедры

3. «Медиакультура как составляющая национальной идентичности»

Весь ППС кафедры

4. «Журналистское образование в условиях глобализации»


Весь ППС кафедры

5. «Перспективы развития журналистики в глобальнойм информационно-коммуникативном пространстве»

Весь ППС кафедры

6. «Мультимедийность журналистики в условиях конвергентной редакции»

Весь ППС кафедры

7. «Продвижение образования для устойчивого развития в систему высшего образования Казахстана (с 2009 г.)»

Нурмуханбетова Г.А.

8. «Роль информационно-коммуникационных технологий в развитии экологической журналистики»


Нурмуханбетова Г.А.

9. «Разработка нанокапсулированной формы альфа-липоевой кислоты и изучение ее биологических и фармакологических свойств»

Кольбай И.С.

Жоба тақырыбының атауы: «Медиа жүйесіндегі жаңа технологиялар және Қазақстандағы ақпараттық білім беру: ұлттық медиакеңістікті қалыптастыру».

Конкрус нысаны болып табылатын ғылыми зерттеудің тақырыбының атауы (мамандандырылған бағыты): Басымдылық 5. Әлеуметтік-экономикалық және гуманитарлық ғылымдар саласы бойынша ғылыми зерттеу 5.1.3. – Әлеуметтік және қоғамдық-гуманитарлық ғылымдар мен  олардың арасындағы зерттеудің келелі мәселелері.

Жобаны бастау – 1 қаңтар  2015 жыл; жобаны аяқтау – 31 желтоқсан 2017 жыл.

Жобаның мақсаты мен міндеттері

Жобаның мақсаты. Медиа оқыту бойынша қажетті гуманитарлы технологияларды құру мен оларды ақпараттық мәдениетке қосу;    медиабілім бойынша жаңа технологиялар дайындау және қоғамдағы ақпараттық сауаттылық деңгейін көтеру; медиасауаттылық – ұлттық ақпараттық және ағартушылық жүйе қалыптастыратыны туралы иедяны көпшілікке ұсыну;  сонымен қатар жеке тұлғаларды қалыптастырудағы Қазақстандағы медианың орнын нақтылау.

Жобаның міндеттері:

-       Қазақстанның және тағы да бірқатар дамыған мемлекеттер медиакеңсітігіне  салыстырмалы анализ жасай отырып, ұлттық білім және ақпараттық саясаттың ажырамас бөлігі болып табылатын ақпараттық сауаттылық жағдайын анықтау; 

-       Медиасауаттылықты көтеру мақсатында маңызды білім технологияларын әзірлеу;

-       Қоғамдағы медиамәдениетті дамыту мақсатында түрлі технологияларды енгізу;

-       Интеллектуалдық қоғамды дамыту үшін тақырыптық және идеялық-психологиялық бағыттарды айқындау мақсатында бұқаралық ақпараттар көздерін зерттеу;

-       Білім беру саласында ақпарат көздерін дұрыс таңдау мақсатындағы интернет-ресурстар технологиясын дамыту;

-       Қоғамдағы әлеуметтік, рухани және ұлттық құндылықтарды дамытуда медиакөздердің әсерін нақтылау;  

-       Жоғары оқу орындарында медиамәдениет пен ақпараттық сауаттылықты қалыптастыру мақсатында арнайы бағдарламалар мен оқу құралдарын дайындау; 

-       Қоғамдағы медиамәдениет деңгейін көтеру мақсатында ғылыми және әдістемелік негіздерді дайындау;

-       Ақпараттық білім бағдарламасы жүзеге асып жатқан елдерден медиасауаттылықты арттыру мақсатында ғалымдар мен тренерлерді шақыру; 

-       жаңа ақпараттық құрылғыларды қолдана отырып, медиасауаттылық пен мәдениетті арттыратын жоба құру.


Біздің студенттер - Қазақстанның зияткерлік элитасы
ßíäåêñ.Ìåòðèêà