ЖАРҒЫ

«Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысының шешімімен бекітілген 2017 жылдың «16» ақпан № 19. 

ХАТУ АҚ Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар

Біздің студенттер - Қазақстанның зияткерлік элитасы