ҒЫЛЫМИ КЕҢЕСІНІҢ ҚҰРАМЫ

 

Университеттің Ғылыми кеңесінің құрамына  ректор, проректор, құрамды бөлімдердің жетекшілері, профессор-оқытушылар құрамы мен студенттік үкімет өкілдері кіреді. Оның мүшелері университеттің жалпы жиналысында жабық дауыс берумен сайланады.

Университет Ғылыми кеңесінің құрамы 3 жыл мерзіміне сайланады және мүшелер саны тақ болады, қазір олардың саны 29. Қажетіне қарай, Ғылыми кеңес шешімімен оның құрамына жекелеген өзгерістер енгізілуі мүмкін.

 

«ХАТУ» АҚ Ғылыми кеңесінің төрағасы: э.ғ.д., проф.  Шыныбеков Д.А.

«ХАТУ» АҚ Ғылыми кеңесі төрағасының орынбасары: т.ғ.д. проф. Ускенбаева Р.К.

ХАТУ Ғылыми хатшысы: ф.ғ.к., асс.-проф. Еркебекова Э.К.

Біздің студенттер - Қазақстанның зияткерлік элитасы