РЕКТОРАТ ҚҰРАМЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ


Шыныбеков Дамир Абдухалиевич
Ректор
Экономикалық ғылымдарының докторы, профессор
тел: + 7 (727) 330 85 60
info@iitu.kz


Ускенбаева Раиса Кабиевна

Академиялық және тәрбие жұмысы жөніндегі проректор

Техникалық ғылымдарының докторы, профессор

тел: + 7 (727) 330 85 61
ruskenbayeva@iitu.kz


Тургамбаев Медет Камалович
Әкімшілік және қолданбалы қызмет жөніндегі проректор  
тел: + 7 (727) 244 83 73
mturgambayev@iitu.kz Машкенова Алия Аскаровна
Қаржы-экономикалық қызмет жөніндегі проректор   
тел: + 7 (727) 244 83 73
amashkenova@iitu.kz
Мустафина Аккыз Кураковна
Академикалық және оқу-әдістемелік жұмыстар департаментінің директоры
Техника ғылымдарының кандидаты 
тел: +7 (727) 330 85 67
amustafina@iitu.kzИзмайлова Зульфия Асраровна
Бас бухгалтер
тел.: +7 (727) 330 85 65
zizmailova@iitu.kzБектемысова Гульнара Умиткуловна

Жоғарғы оқу орнынан кейінгі департаментінің директоры

Техникалық ғылымдарының кандидаты, доцент
тел: + 7 (727) 244 83 71
g.bektemysova@iitu.kz


Сергазиев Муслим Жаксылыкович
Декан
Физико-математикалық ғылымдарының кандидаты, доцент
тел: + 7 (727) 244 83 71
m.sergaziyev@iitu.kzКарабаев Шынгыс Турдалиевич

PRжәне маркетинг департаментінің директоры
тел: + 7 (727) 330 85 62
s.karabayev@iitu.kz


Каржаубаева Светлана Эрликовна
Халықаралық ынтымақтастық департаментінің директоры
тел: + 7 (727) 330 85 63
s.karzhaubayeva@iitu.kz


Ауельбекова Бибигуль Ауельбековна
Директор департамента управления персоналом и документацией
тел: + 7 (727) 330 85 64
bauelbekova@iitu.kz


Кульбаева Меруерт Сейтбековна
Заң департаментінің директоры
Тарих ғылымдарының кандидаты
тел: + 7 (727) 330 85 64
mkulbayeva@iitu.kz


Беспаев Жанат Сергазиевич
Пайдалану-шаруашылық департаментінің директоры
тел: + 7 (727) 330 85 68
zh.bespayev@iitu.kzСеменюк Андрей Александрович
Техникалық көмек және IT қолдау департаментінің директоры
тел: + 7 (727) 244 83 72
asemenyuk@iitu.kz


Дузбаев Нуржан Токкужаевич
«Компьютерлік инженерия және қауіпсіздік» кафедрасының меңгерушісі
Ассоцииативті профессор, PhD
тел: + 7 (727) 244 83 68 
n.duzbayev@iitu.kz


Сербин Василий Валерьевич
«Ақпараттық жүйелер» кафедрасының меңгерушісі
Техникалық ғылымдарының докторы, Ресей жаратылыстану академиясының профессоры
тел: + 7 (727) 244 83 69
v.serbin@iitu.kzДайнеко Евгения Александровна
"Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар" кафедрасының меңгерушісі 
PhD
y.daineko@iitu.kzРысбайулы Болатбек
«Математикалық және компьютерлік моделдеу» кафедрасының меңгерушісі
Физико-математикалық ғылымдарының докторы
тел: + 7 (727) 244 83 69


Шильдибеков Ерлан Жаржанович
«Экономика және бизнес» кафедрасының меңгерушісі
Профессор ассистенті, PHD
тел: + 7 (727) 244 83 70
y.shildibekov@iitu.kz


Ниязгулова Айгуль Аскарбековна
«Медиакоммуникация и Қазақстан тарихы» кафедрасының меңгерушісі
Филология ғылымдарының кандидаты, доцент
тел: + 7 (727) 244 83 66
a.nijasgulova@iitu.kz


Закирова Гульнара Демешовна
Тілдер кафедрасының меңгерушісі
Педагогикалық ғылымдарының докторы
тел: + 7 (727) 330 85 66
g.zakirova@iitu.kz
Рахматуллаев Бахтияр Равшанович
"IITU Innovation" орталығының директоры
Техникалық ғылымдарының магистрі
тел.: + 7 (727) 244-51-03
rbakhtiyar@gmail.com
Ахметов Мади Абылаевич
Декан тәрбие ісі жөніндегі орынбасары
Саяси ғылымдарының магистрі
тел.: + 7 (727) 244-83-71
akhmetov.iitu@gmail.comХаймульдин Нурсултан Газизович
Декан оқу ісі жөніндегі орынбасары
Техникалық ғылымдарының магистрі
тел.: + 7 (727) 244-83-71
n.khaimuldin@iitu.kzНазиркулова Нуржамал Толеповна
Кітапхана меңгерушісі
тел.: +7 (727) 330 85 69
201219654@mail.ru

Біздің студенттер - Қазақстанның зияткерлік элитасы