РЕКТОРАТ ҚҰРАМЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

Ускенбаева Раиса Кабиевна

"ХАТУ" АҚ ректоры

Техникалық ғылымдарының докторы, профессор

тел: + 7 (727) 330 85 61
ruskenbayeva@iitu.kz


Тургамбаев Медет Камалович
Әкімшілік және қолданбалы қызмет жөніндегі проректор  
тел: + 7 (727) 244 83 73
mturgambayev@iitu.kz 


Сергазиев Муслим Жаксылыкович
Декан
Физико-математикалық ғылымдарының кандидаты, доцент 
тел: + 7 (727) 244 83 71
m.sergaziyev@iitu.kz


Бектемысова Гульнара Умиткуловна
Жоғарғы оқу орнынан кейінгі департаментінің директорыТехникалық ғылымдарының кандидаты, доцент 
тел: + 7 (727) 244 83 71
g.bektemysova@iitu.kzМустафина Аккыз Кураковна
Академикалық және оқу-әдістемелік жұмыстар департаментінің директоры
Техника ғылымдарының кандидаты 
тел: +7 (727) 330 85 67
amustafina@iitu.kz 


 

Карабаев Шынгыс Турдалиевич 

PRжәне маркетинг департаментінің директоры 
тел: + 7 (727) 330 85 62
s.karabayev@iitu.kzИзмайлова Зульфия Асраровна
Бас бухгалтер
тел.: +7 (727) 330 85 65
zizmailova@iitu.kzКаржаубаева Светлана Эрликовна
Халықаралық ынтымақтастық департаментінің директоры
тел: + 7 (727) 330 85 63
s.karzhaubayeva@iitu.kzБайбусунова Асем Абаевна
Персоналды және құжаттаманы басқару департаментінің директоры
тел: + 7 (727) 330 85 64
abaibussunova@iitu.kz


Беспаев Жанат Сергазиевич
Пайдалану-шаруашылық департаментінің директоры
тел: + 7 (727) 330 85 68
zh.bespayev@iitu.kzСеменюк Андрей Александрович
Техникалық көмек және IT қолдау департаментінің директоры
тел: + 7 (727) 244 83 72
asemenyuk@iitu.kz


Дузбаев Нуржан Токкужаевич
«Компьютерлік инженерия және қауіпсіздік» кафедрасының меңгерушісі
Ассоцииативті профессор, PhD
тел: + 7 (727) 244 83 68 
n.duzbayev@iitu.kz


Сербин Василий Валерьевич
«Ақпараттық жүйелер» кафедрасының меңгерушісі
Техникалық ғылымдарының докторы, Ресей жаратылыстану академиясының профессоры
тел: + 7 (727) 244 83 69
v.serbin@iitu.kzДайнеко Евгения Александровна
"Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар" кафедрасының меңгерушісі 
PhD
y.daineko@iitu.kzРысбайулы Болатбек
«Математикалық және компьютерлік моделдеу» кафедрасының меңгерушісі
Физико-математикалық ғылымдарының докторы
тел: + 7 (727) 244 83 69


Шильдибеков Ерлан Жаржанович
«Экономика және бизнес» кафедрасының меңгерушісі
Профессор ассистенті, PHD
тел: + 7 (727) 244 83 70
y.shildibekov@iitu.kz


Ниязгулова Айгуль Аскарбековна
«Медиакоммуникация и Қазақстан тарихы» кафедрасының меңгерушісі
Филология ғылымдарының кандидаты, доцент
тел: + 7 (727) 244 83 66
a.nijasgulova@iitu.kz


Закирова Гульнара Демешовна
Тілдер кафедрасының меңгерушісі
Педагогикалық ғылымдарының докторы
тел: + 7 (727) 330 85 66
g.zakirova@iitu.kzХаймульдин Нурсултан Газизович
Декан оқу ісі жөніндегі орынбасары
Техникалық ғылымдарының магистрі
тел.: + 7 (727) 244-83-71
n.khaimuldin@iitu.kz


Назиркулова Нуржамал Толеповна
Кітапхана меңгерушісі
тел.: +7 (727) 330 85 69
201219654@mail.ru

Біздің студенттер - Қазақстанның зияткерлік элитасы