МАҚСАТЫ, БАҒДАРЫ, БАҒЫТЫ


Университет мақсаты: Біз еркін шығармашылық пен жаңа тұлға қалыптастыру үшін  бірегей жағдайлар туғызамыз!

Университеттің болашақтағы бейнесі: 2020 жылға қарай «Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті» АҚ колледж-бакалавриат-магистратура-PhD жүйесінде халықаралық деңгейде танылған ІТ-мамандарды даярлайтын және Орта Азия аймағындағы АКТ саласындағы инновациялар мен ғылым  орталығы болатын, әлемдік рейтингке ие ғылыми-зерттеу университеті болады.

Стратегиялық бағыты:


Білім беру үрдісін жетілдіру

Мақсаты: Университеттің академиялық құрылымын қалыптастыру және жетілдіру тиімділігі арқасында білім берудің сапалық деңгейін, студенттердің үлгерімін көтеру.

Міндеттері:

1) үш сатылы білім беру:  бакалавриат-магистратура-докторантура жүйесін қалыптастырып, дамыту;

2) академиялық еркіндікке жылжу;

3) АКТ білім беруде бұрынғы кеңестік кеңістікте жетекші университеттер қатарына  кіру;

4) потенциалды жұмыс берушілермен тиімді қарым-қатынас орнату.

 

Университеттің  ОртаАзия аймағында АКТ саласындағы инновациялар мен ғылым  көшбасшысы ретінде дамуы

Мақсаты: Алыс болашақта жаңашыл білімді беріп қана қоймай, оларды инновациялық қызметте қолданып, таратуда әлемдік ғылыми-зерттеу университеті (global research university) мәртебесіне көтерілу.

Міндеттері:

1) инновациоялық-зерттеу инфрақұрылымдарын қалыптастыру;

2) Университет студенттері мен профессор-оқытушылар құрамы арасында инновациялық және ғылыми-зерттеу жұмысына ынтасын арттыру және студенттердің бойында тиісті практикаға жұмылдыру арқылы ғылыми-зерттеу және инновациялық қызметтің негізгі құзіретін қалыптастыру;

3) АКТ секторының өндірістік компанияларын, оның ішінде «Зерде» Холдингі» АҚ компаниясы құрамындағы топтарды Университеттің инновациялық және ғылыми-зерттеу жұмыстарына тарту; 

4) ғылыми және зертханалық база құру және дамыту;

5) зерттеу және жаңа өнімдер  - материалдық емес активтер (патент, лицензия және т.б.) нәтижелерін жинақтау жүйесін құру және оларды коммерцияландыру;

6) Университетті АКТ кластеріне енгізу.

 

Университет қызметін коммерцияландыру

Мақсаты: Университеттің үздіксіз қарқынды дамуын қамтамасыз ететін тұрақты қаржылық жағдайға қол жеткізу.

Міндеттері:

1) Университет қызметін диверсификациялау; (Білім беру, ғылыми қызметінің аясын кеңейту).

2) қаржы көздерін кеңейту, көбейту;

Қызметтің басты  көрсеткіштері:

1) бюджет есебінен алынатын гранттардың жалпы сомасы;

2) Университеттің жыл сайынғы жалпы кірісі;

3) Университеттің жалпы кірісіндегі коммерциялық қызмет кірісінің  үлесі.

Біздің студенттер - Қазақстанның зияткерлік элитасы
ßíäåêñ.Ìåòðèêà